Friends of Thai Workers Association

Friends of Thai Workers Association Supported By Office of Thai Labour Affairs in Singapore

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556


วันพุธที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2556

รำรึกถึง ดร.พัฒนา กิติอาษา

                                 จะหนีอื่นหมื่นแสนในแดนโลก

                 พอย้ายโยกหลบลี้หนีพ้นได้

                 แต่หนีหนึ่งซึ่งมีชื่อคือหนีตาย

                 หนีไม่ได้ใครไม่พ้นสักคนเดียว.

 

เช้าตรู่ของวันที่ 10 เดือน มกราคม เวลา ตี 3 .56 นาที สมาคมฯเราได้สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งของพี่น้องเราชาวมสาคมฯ จานพัดเปรียบเสมือนเสาหลักของบ้านหลัง

น้อยๆหลังนี้ของพวกเรา   ตั้งศพสวดพระอภิธรรมที่วัด อนัตเมธาราม 3 คืน  ก็ได้มีพี่น้องชาวสมาคมฯ ทั้งพี่น้อง มสธ. พี่น้อง อสร. ไปช่วยงานกันอย่างล้นหลาม            

งานนี้ทางสมาคมฯได้เป็นเจ้าภาพจัดดอกไม้ในงาน และได้ร่วมกับพี่น้อง อสร. พี่น้อง มสธ. เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมในคืนที่สองด้วยและทางชมรม มสธ. ได้รับเป็นเจ้าภาพ

จัดหารถบัสมาบริการในวันไปเผาศพจาน  ได้เห็นพี่น้องเรารักและสามัคคีกันในงานศพ

จานพัด พี่เห็นแล้วนํ้าไหลคะ และพี่เชื่อแน่ว่าจานพัดคงดีใจที่เห็นพวกเรามาช่วยงาน  ในงานเต็มไปด้วยความโศกเศร้าแต่อบอวลไปด้วยกลิ่นไอของความรักและความสามัคคีของพี่น้องชาว

สมาคมฯ พี่ขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่มาช่วยงานจาน คนละไม้คนละมือ ทำให้งานลุล่วงไปด้วยดี

ถึงแม้ว่าจานพัดจะจากพวกเราไปสู่สุขคติแล้วแต่จานพัดยังอยู่กับพวกและจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไป

        เปลวเทียนละลายแท่ง        เพื่อเปล่งแสงอันอำไพ

ชีวิตมลายไป                              เหลือสิ่งใดใว้ทดแทน

แสงเทียนแห่งความดี              ในชีวีอย่าดูแคลน

จะยังอยู่คู่ดินแดน                  เป็นแบบแผนอนุชน.

 

พี่ขอให้ดวงวิญญานของจานจงไปสู่สวรรค์ชั้นฟ้า อย่าได้ห่วงกังวลสมาคมฯ พี่และพี่น้องทุกคนจะรักและสามัคคีช่วยกันดูแลและช่วยกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีให้กับบ้านหลังที่สองของพวกเราหลังนี้ให้เจริญรุ่งเรื่องและสืบสานเจตนารมณ์ของจานต่อไป!